SIMPLY CLEVER

PODATELNA
ŽÁDOSTI

Žadatel

Příjmení Statutární zástupce   Jméno   Funkce
   
Příjmení je povinné   Jméno je povinné  
Název organizace   Adresa sídla  
   
Název organizace je povinný   Adresa sídla je povinná  
  DIČ  
   
   

Kontakt

Osoba odpovědná za projekt
Shodný s osobou žadatele
Příjmení   Jméno   Funkce
   
Příjmení je povinné   Jméno je povinné  
E-mailová adresa   Telefon  
   
   

Projekt

Název projektu        
     
Název projektu je povinný        

Stručný popis

Stručný popis má obsahova
1/ popis a cíl projektu
2/rozpočet projektu, požadavek na Škoda Auto
3/ vztah projektu ke Škoda auto, popř. k zaměstnancům
(max počet 500 znaků)
       
Stručný popis je povinný. Maximální délka je 500 znaků.        
Příloha Detailnější popis projektu, širší souvislosti        
 
 
Schéma podpory
  Forma podpory    
     
Schéma podpory je povinné   Forma podpory je povinná    
Bankovní účet Doklad vlastnictví bankovního účtu Elektronický dokument, naskenovaná kopie  
Mezinárodní formát
IBAN
 
 
 
Reference (var. symbol)    
   
Bankovní účet je povinný    

Další specifikace žádosti (nepovinné)

Přílohy Fotodokumentace, detailní rozpad rozpočtu, certifikáty, apod.   Seznam vložených příloh